Truy cập nội dung luôn

Videos Videos

Tất cả videos

Tin nổi bật Tin nổi bật

Công đoàn cơ sở Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3/2018 Công đoàn cơ sở Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3/2018
Công đoàn cơ sở Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3/2018
Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang họp mặt kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2018) Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang họp mặt kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2018)
Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang họp mặt kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2018)
HỘI THI “BỮA CƠM GIA ĐÌNH” HỘI THI “BỮA CƠM GIA ĐÌNH”
HỘI THI “BỮA CƠM GIA ĐÌNH”
BỘ Y TẾ BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VIỆT NAM BỘ Y TẾ BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VIỆT NAM
Ngày 18 tháng 11 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Y tế ký Quyết định số 6858/QĐ-BYT
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TIỀN GIANG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TIỀN GIANG
Quá trình hình thành và phát triển bệnh viện y học cổ truyền Tiền Giang.

Văn bản Văn bản

VĂN BẢN MỚI
 THÔNG BÁO MỜI THẦU Cho thuê mặt bằng căn tin, giữ xe và quầy dụng cụ y khoa
 Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm báo cáo YHCT
 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế làm việc Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang Năm 2017

Album trang chủ Album trang chủ