Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TIỀN GIANG

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Về việc đề nghị báo giá thực phẩm sử dụng năm 2021 - 2022
 Quyết định về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Bệnh viện Y học cổ truyền
 Thông báo bổ sung giá cho dịch vụ kỹ thuật mới năm 2021 có bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang
 Thông báo bổ sung giá cho dịch vụ kỹ thuật mới năm 2021 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang
 THÔNG BÁO MỜI THẦU Cho thuê mặt bằng căn tin, giữ xe và quầy dụng cụ y khoa

Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Văn Bản Văn Bản

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Danh mục giá 617/BVYHCT-TCHC 14-07-2021 Về việc đề nghị báo giá thực phẩm sử dụng năm 2021 - 2022
Loại văn bản 95/QĐ-BVYHCT 12-07-2021 Quyết định về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Bệnh viện Y học cổ truyền
Danh mục giá 605/TB-BVYHCT 08-07-2021 Thông báo bổ sung giá cho dịch vụ kỹ thuật mới năm 2021 có bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang
Danh mục giá 604/TB-BVYHCT 08-07-2021 Thông báo bổ sung giá cho dịch vụ kỹ thuật mới năm 2021 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang
Danh mục giá 741/TB-YHCT 14-12-2018 THAY ĐỔI DANH MỤC GIÁ THU CÁC LOẠI DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ
Danh mục giá 2100/QĐ-SYT 17-09-2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC KỸ THUẬT TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA BV YHCT
Loại văn bản 1970/QĐ-SYT 11-12-2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC KỸ THUẬT TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA BV YHCT
Loại văn bản 07 24-08-2017 THÔNG BÁO MỜI THẦU Cho thuê mặt bằng căn tin, giữ xe và quầy dụng cụ y khoa
Danh mục giá Tài liệu 19-04-2017 Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm báo cáo YHCT
Loại văn bản 08 19-01-2017 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế làm việc Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang Năm 2017

Góp ý & Thư viện Góp ý & Thư viện