Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TIỀN GIANG

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Thông báo kết quả chấm điểm hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá
 Bảng công khai thuyết minh báo cáo thu - chi các nguồn kinh phí tại đơn vị quý II năm 2022
 Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022
 Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý II/2022
 Công khai thu chi các quỹ đơn vị năm 2021

Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Văn Bản Văn Bản

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Danh mục giá 19072022 15-07-2022 Thông báo kết quả chấm điểm hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá
Danh mục giá 19072022 13-07-2022 Bảng công khai thuyết minh báo cáo thu - chi các nguồn kinh phí tại đơn vị quý II năm 2022
Danh mục giá 12082022 04-07-2022 Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022
Danh mục giá 07072022 04-07-2022 Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý II/2022
Danh mục giá 22042022 20-04-2022 Công khai thu chi các quỹ đơn vị năm 2021
Danh mục giá 22042022 15-04-2022 Bảng công khai thuyết minh báo cáo thu - chi các nguồn kinh phí tại đơn vị quý I năm 2022
Danh mục giá 05042022 05-04-2022 Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý I/2022
Danh mục giá 22042022 23-02-2022 Công khai báo cáo kết quả hoạt động năm 2021
Danh mục giá 31/BC-YHCT 18-01-2022 Báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021
Danh mục giá 06042022 14-01-2022 Bảng công khai thuyết minh báo cáo thu - chi các nguồn kinh phí tại đơn vị quý VI năm 2021
Danh mục giá 00000 10-01-2022 Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2021
Danh mục giá 00000 10-01-2022 Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021
Danh mục giá 00000 10-01-2022 Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý IV/2021
Danh mục giá 977/BVYHCT-TCHC 09-12-2021 Về việc đề nghị báo giá phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tài sản của Bệnh viện
Loại văn bản 137/QĐ-BVYHCT 24-11-2021 Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021

Góp ý & Thư viện Góp ý & Thư viện