Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TIỀN GIANG

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Thông báo kết quả chấm điểm hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá
 Bảng công khai thuyết minh báo cáo thu - chi các nguồn kinh phí tại đơn vị quý II năm 2022
 Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý II/2022
 Công khai thu chi các quỹ đơn vị năm 2021
 Bảng công khai thuyết minh báo cáo thu - chi các nguồn kinh phí tại đơn vị quý I năm 2022

Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Hiển thị bài viết tin tức Hiển thị bài viết tin tức

40 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TIỀN GIANG

 

       Sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 08/QĐ-BYT ngày 27/3/1974 của Bộ Y tế về việc thành lập Bệnh viện y học dân tộc ở các tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 644/QĐ/UB ngày 26/5/1978 về việc thành lập Bệnh viện Y Dược học dân tộc tỉnh Tiền Giang.

      Ngay từ buổi đầu Bệnh viện cũng gặp không ít khó khăn nhưng nhờ sự quan tâm của Tỉnh Ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ty Y tế Tiền Giang, đặc biệt là vai trò cá nhân của  Bác sĩ Hoàng Vĩnh Bảo, Trưởng Ty Y Tế lúc bấy giờ đã giúp Bệnh viện Y Dược học dân tộc tỉnh Tiền Giang sớm được hình thành. Cơ sở của Bệnh viện là Bệnh viện Ba dã chiến chế độ cũ, có diện tích 7000 m2 toạ lạc tại số 3 Đường Thủ Khoa Huân, phường 1 Thành phố Mỹ Tho.

Cơ sở Bệnh viện những ngày đầu thành lập

       Tháng 8 năm 1978, Bệnh viện chính thức hoạt động. Tổng số cán bộ, nhân viên là 6 người, Giám đốc là Bác sĩ Trần Minh Phụng, Phó Giám đốc là Lương y Nguyễn Văn Phấn, cùng một cán bộ dược trung cấp và ba nhân viên khác. Lúc đầu, bệnh viện chỉ đón nhận bệnh nhân đến khám và điều trị ngoại trú. Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh chủ yếu là bằng thuốc nam và châm cứu.

        Tháng 10 năm 1979, Bác sĩ Nguyễn Công Đỉnh về nhận chức Giám đốc thay cho Bác sĩ Trần Minh Phụng được Ty Y tế chuyển về Bệnh viện đa khoa Tiền Giang.

       Giữa năm 1980, Y sĩ Trương Văn Lộc được điều động về giữ chức Giám đốc thay Bác sĩ Nguyễn Công Đỉnh chuyển về đơn vị khác. Lúc này, Tổng số cán bộ, nhân viên được 17 người gồm: 1 Y sĩ, 6 Lương y, 1 Dược sĩ trung cấp, 5 Dược tá, 2 Y tá và 02 tạp vụ.

       Năm 1981, Bệnh viện nâng cao hoạt động, triển khai điều trị nội trú, thành lập các Khoa, Phòng chức năng:

  • Phòng Y vụ do Y sĩ Nguyễn Văn Chấn làm trưởng phòng.
  • Phòng Hành chánh do Y sĩ Nguyễn Văn Cược làm trưởng phòng.
  • Phòng Khám bệnh do Lương y Nguyễn Văn Chiêu làm trưởng phòng.
  • Khoa Dược do Dược sĩ trung học Nguyễn Thị Phi Ánh làm trưởng khoa.
  • Khoa Lâm sàng do Lương y Huỳnh Văn Ngạn làm trưởng khoa.

Sáu tháng sau, Khoa Lâm sàng được tách thành hai khoa:

+ Khoa Nội cán bộ do Lương y Huỳnh Văn Ngạn làm trưởng khoa.

+ Khoa Nội nhân dân do Lương Y Nguyễn Văn Liêm làm trưởng khoa.

  Năm 1983 theo yêu cầu điều trị, Bệnh viện thành lập thêm phòng chức năng và sáp nhập khoa lâm sàng:

  • Phòng Y vụ do Lương Y Võ Văn Hỉ làm trưởng phòng; Lương Y Huỳnh Văn Ngạn làm Phó trưởng phòng.
  • Khoa Nội được sáp nhập bởi 2 Khoa Nội cán bộ và Nội nhân dân do Lương y Nguyễn Văn Liêm làm trưởng khoa.

Thành lập 2 khoa mới:

  • Khoa Phụ - Nhi do Lương Y Hồ Đắc Hoằng làm trưởng khoa.
  • Khoa điều trị không dùng thuốc do Y sĩ Ngô Thị Hiền làm trưởng khoa.

Năm 1984, thành lập Khoa Ngoại Trĩ do Lương y Nguyễn Thị Thới làm trưởng khoa.

Năm 1985, Các Khoa lâm sàng được sắp xếp lại:

- Khoa Nội được giao thêm chức năng điều trị phụ khoa, Trưởng khoa là YS Nguyễn Thị Nhiên. Triển khai thêm bộ phận xét nghiệm trực thuộc Khoa Nội.

- Khoa Phụ - Nhi được đổi thành Khoa Ngoại - Trĩ - Nhi. Trưởng Khoa là YS Trần Thị Thật.

- Khoa Không dùng thuốc, Trưởng khoa là YS Ngô Thị Hiền.

Ngày 23 tháng 7 năm 1987, Lương Y Nguyễn Văn Phấn từ trần, Bác sĩ Nguyễn Văn Tấn và Lương Y Võ Văn Hỉ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc bệnh viện.

Năm 1991, Y sĩ Trương Văn Lộc nghỉ hưu, Bác sĩ Nguyễn Văn Cược giữ chức vụ Giám đốc bệnh viện.

Cũng trong năm này, bệnh viện khởi công xây dựng khu điều trị nội trú công suất 100 giường và đưa vào sử dụng trong cuối năm. Các Khoa, phòng được sắp xếp lại như sau:

- Phòng Kế hoạch tổng hợp do BS Huỳnh Trọng Tín làm Phó phòng.

- Phòng Tổ chức - Hành chính do DS Huỳnh Văn Đẹp làm trưởng Phòng, Bà Ngô Việt Oanh làm phó trưởng phòng. Sau đó, DS Huỳnh Văn Đẹp nghỉ hưu, Bà Ngô Việt Oanh chuyển công tác. Phòng Tổ chức Hành chính do YS Lê Thị Hồng Phước làm phó trưởng phòng và YS Hà Văn Quang làm phó trưởng phòng.

- Phòng Khám do BS Trịnh Ngọc Thu, trưởng phòng, YS Đặng Thị Mơi, phó phòng.

- Khoa Nội do BS Trần Thị Việt Yến làm trưởng khoa, BS Ngô Thị Hiền, Phó trưởng Khoa.

- Khoa Ngoại – Trĩ do BS Nguyễn Kim Trị làm trưởng khoa.

- Khoa Dược do DSTH Nguyễn Thị Phi Ánh làm trưởng khoa.

Năm 1993, Lương Y Võ Văn Hỉ nghỉ hưu. Lúc này chỉ có 1 phó giám đốc.

Năm 1997, BS Trần Thị Việt Yến được bổ nhiệm làm trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp. BS Ngô Thị Hiền được bổ nhiệm Trưởng Khoa Nội.

Ngày 06/7/1999, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 1921/QĐUB đổi tên Bệnh viện Y Dược học dân tộc tỉnh Tiền Giang thành Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang.

Tháng 1 năm 2000, BS Nguyễn Văn Tấn được phân công về giữ chức vụ Giám đốc Bảo hiểm Y tế tỉnh Tiền Giang, BS CKI Trần Thị Việt Yến, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc bệnh viện.

Tháng 6 năm 2002, BS Phan Văn Hồng, chuyên viên Y học cổ truyền Sở Y tế Tiền Giang được bổ nhiệm Phó giám đốc Bệnh viện. Ban Giám đốc lúc bấy giờ có BS CKI Nguyễn Văn Cược, Giám đốc; BS CKI Trần Thị Việt Yến, Phó giám đốc; BS CKI Phan Văn Hồng, Phó giám đốc.

Ngày 19 tháng 9 năm 2003 khánh thành khu Hành chính - Vật lý trị liệu

Năm 2004, Tổ chức khoa, phòng bệnh viện gồm:

- Phòng Tổ chức - Hành chính do YS Lê Thị Hồng Phước làm trưởng Phòng, YS Hà Văn Quang, phó trưởng phòng.

- Phòng Kế hoạch tổng hợp do BS Lê Quốc Trường làm Trưởng phòng.

- Thành lập mới Phòng Tài Chính kế toán do cử nhân Lê Ngọc Huệ làm trưởng phòng.

- Phòng Khám do BS Trịnh Ngọc Thu, trưởng phòng, YS Đặng Thị Mơi, phó phòng.

- Khoa Nội do BS Ngô Thị Hiền, Trưởng Khoa, BS Nguyễn Văn Phong, Phó Khoa.

- Khoa Ngoại – Trĩ do BS Nguyễn Kim Trị làm trưởng khoa.

- Khoa Dược do DSTH Nguyễn Thị Phi Ánh làm trưởng khoa, DSTH Phạm Thị Tươi, Phó trưởng khoa.

Tháng 3, năm 2007 đến nay Bác sĩ CKI Phan Văn Hồng giữ chức vụ Giám đốc bệnh viện thay Bác sĩ Nguyễn Văn Cược nghỉ hưu. BS Lê Quốc Trường được bổ nhiệm Phó giám đốc bệnh viện.

Tháng 01 năm 2009 khánh thành Khu Khoa Dược – Cận Lâm sàng.

Khoa Dược – Cận lâm sàng được xây dựng năm 2009

Tháng 2 năm 2012, BS CKI Trần Thị Việt Yến, nghỉ hưu. BS CKI Nguyễn Thị Lệ Thủy được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc bệnh viện.

Tháng 1 năm 2017, Bệnh viện hoàn thành và đưa vào sử dụng khu khám bệnh và điều trị nội trú quy mô 150 giường kế hoạch. Bệnh viện được Sở Y tế giao chỉ tiêu 100 giường bệnh nội trú.

Khu Khám và điều trị nội trú mới được đưa vào sử dụng đầu năm 2017

 

 

 

                                                                                     Trích từ Kỷ yếu BVYHCT TG

Góp ý & Thư viện Góp ý & Thư viện