Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TIỀN GIANG

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Thông báo kết quả chấm điểm hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá
 Bảng công khai thuyết minh báo cáo thu - chi các nguồn kinh phí tại đơn vị quý II năm 2022
 Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý II/2022
 Công khai thu chi các quỹ đơn vị năm 2021
 Bảng công khai thuyết minh báo cáo thu - chi các nguồn kinh phí tại đơn vị quý I năm 2022

Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Nội dung Nội dung

             CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ BỆNH VIỆN

        GIỚI THIỆU

. Ban chấp hành công đoàn cơ sở khóa XVII nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 07 thành viên: Bs Lê Quốc Trường, Ys Võ Thị Bé Chính, Bs Nguyễn Thị Lệ Thủy, Bs Võ Đăng Khoa, Bs Huỳnh Đắc Trần Phú, Bs Lê Thị Hồng Loan; hiện có 02 đồng chí đã nghỉ hưu theo chế độ (Đ/c Chính, đ/c Thủy).

. Các thành viên trong Ban chấp hành được phân công nhiệm vụ cụ thể, đồng thời phân công các đồng chí phụ trách các Ban chuyên đề.

. Các tổ công đoàn gồm: 08 tổ công đoàn.

Ban chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2017 – 2022

 

Công đoàn cơ sở Bệnh viện là tổ chức công đoàn ngành nghề được tổ chức và triển khai hoạt động từ những ngày đầu thành lập Bệnh viện (năm 1978) đến nay, là đơn vị trực thuộc Công đoàn ngành Y tế (CĐNYT) Tiền Giang. Công đoàn cơ sở (CĐCS) Bệnh viện luôn giữ vai trò nòng cốt trong việc tổ chức, tập hợp, đoàn kết rộng rãi mọi công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) tại các khoa, phòng trong Bệnh viện vào tổ chức Công đoàn; từ đó triển khai thực hiện các chức năng nhiệm vụ chính là tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục CNVCLĐ và công đoàn viên (CĐV) thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách Pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bệnh viện và nhiệm vụ Công đoàn; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CĐV và CNVCLĐ. CĐCS được đặt dưới sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của chi bộ Đảng và sự lãnh chỉ đạo toàn diện của CĐNYT; CĐCS thực hiện phối kết hợp chặt chẽ với chính quyền và Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mọi hoạt động góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và chuyên môn theo từng thời kỳ lịch sử hoạt động của Bệnh viện.

Góp ý & Thư viện Góp ý & Thư viện