Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TIỀN GIANG

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Thông báo kết quả chấm điểm hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá
 Bảng công khai thuyết minh báo cáo thu - chi các nguồn kinh phí tại đơn vị quý II năm 2022
 Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý II/2022
 Công khai thu chi các quỹ đơn vị năm 2021
 Bảng công khai thuyết minh báo cáo thu - chi các nguồn kinh phí tại đơn vị quý I năm 2022

Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Nội dung Nội dung

CHI BỘ BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TIỀN GIANG

Chức năng, nhiệm vụ

1/ Chức năng:

Chi bộ Bệnh viện thực hiện chức năng là hạt nhân đoàn kết, lãnh đạo thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và thực hiện hoàn thành tốt Nghị quyết các cấp của Đảng; kế hoạch, chỉ tiêu ngành Y tế giao; lãnh đạo công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ, các đoàn thể (Công đoàn cơ sở, Chi đoàn TNCS HCM, chi hội Đông y, chi hội Châm cứu) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt vững mạnh liên tục nhiều năm liền.

2/ Nhiệm vụ:

Chi bộ Bệnh viện thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị,

+ Lãnh đạo công tác tư tưởng,

+ Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ,

+ Lãnh đạo các đoàn thể,

+ Xây dựng tổ chức Đảng.

Góp ý & Thư viện Góp ý & Thư viện