Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TIỀN GIANG

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 THÔNG BÁO MỜI THẦU Cho thuê mặt bằng căn tin, giữ xe và quầy dụng cụ y khoa
 Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm báo cáo YHCT
 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế làm việc Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang Năm 2017

Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Nội dung Nội dung

CHI BỘ BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TIỀN GIANG

Chức năng, nhiệm vụ

1/ Chức năng:

Chi bộ Bệnh viện thực hiện chức năng là hạt nhân đoàn kết, lãnh đạo thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và thực hiện hoàn thành tốt Nghị quyết các cấp của Đảng; kế hoạch, chỉ tiêu ngành Y tế giao; lãnh đạo công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ, các đoàn thể (Công đoàn cơ sở, Chi đoàn TNCS HCM, chi hội Đông y, chi hội Châm cứu) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt vững mạnh liên tục nhiều năm liền.

2/ Nhiệm vụ:

Chi bộ Bệnh viện thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị,

+ Lãnh đạo công tác tư tưởng,

+ Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ,

+ Lãnh đạo các đoàn thể,

+ Xây dựng tổ chức Đảng.

Góp ý & Thư viện Góp ý & Thư viện