Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TIỀN GIANG

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công khai thu chi các quỹ đơn vị năm 2021
 Bảng công khai thuyết minh báo cáo thu - chi các nguồn kinh phí tại đơn vị quý I năm 2022
 Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý I/2022
 Công khai báo cáo kết quả hoạt động năm 2021
 Báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021

Góp ý & Thư viện Góp ý & Thư viện