Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TIỀN GIANG

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 THÔNG BÁO MỜI THẦU Cho thuê mặt bằng căn tin, giữ xe và quầy dụng cụ y khoa
 Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm báo cáo YHCT
 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế làm việc Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang Năm 2017

Chi tiết tin

V/v báo cáo bổ sung nhân lực y tế được cấp chứng chỉ hành nghề

SỞ Y TẾ TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 795/YHCT-KHTH

  Tiền Giang, ngày 24 tháng 9 năm 2020

V/v báo cáo bổ sung nhân lực y tế được cấp chứng chỉ hành nghề.

 

 

Kính gửi:

                               - Sở Y tế Tiền Giang;

                                                       - Bảo hiểm xã hội Tiền Giang.

­

          Căn cứ theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về việc quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang đăng ký bổ sung nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (theo mẫu tại Phụ lục 4 Nghị định 109/2016/NĐ-CP) như sau:

  1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TIỀN GIANG. Giấy phép hoạt động số: 0593/SYT-GPHĐ do Sở Y tế Tiền Giang cấp ngày 08/8/2014.
  2. Địa chỉ: Số 03 Thủ Khoa Huân, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.
  3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần.
  4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

 

  •  

Họ và tên

Số chứng chỉ hành nghề

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí chuyên môn

 

  1.  

 

Nguyễn Thị Nguyên

 

  1.  

 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.

 

 

Sáng 07h00-11h30.

Chiều 13h30-17h00.

Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ theo yêu cầu thực tế.

Từ thứ 2 đến

thứ 7.

Trực 24/24.

 

Y sĩ định hướng YHCT-khoa Ngoại;

Hỗ trợ

khoa CCDS-PHCN.

  •  
  •  

 

Nguyễn Minh Thu

 

  1.  

 

Điều dưỡng viên

 

Sáng 07h00-11h30.

Chiều 13h30-17h00.

Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ theo yêu cầu thực tế.

Từ thứ 2 đến  

thứ 7.

Trực 24/24.

 

    Điều dưỡng      Cao đẳng -       khoa Nội

 

Trân trọng kính chào./.

 

Nơi nhận:

 

GIÁM ĐỐC

- Như trên;

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc BV;

- Lưu: VT, KHTH, TC.

 

(đã ký)

 

 

Trần Thanh Hải

Kèm theo 02 chứng chỉ hành nghề tại đây.

 

Tin liên quan
V/v báo cáo bổ sung nhân lực y tế được cấp chứng chỉ hành nghề    24/09/2020

Góp ý & Thư viện Góp ý & Thư viện