Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TIỀN GIANG

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Thông báo kết quả chấm điểm hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá
 Bảng công khai thuyết minh báo cáo thu - chi các nguồn kinh phí tại đơn vị quý II năm 2022
 Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý II/2022
 Công khai thu chi các quỹ đơn vị năm 2021
 Bảng công khai thuyết minh báo cáo thu - chi các nguồn kinh phí tại đơn vị quý I năm 2022

Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Ban giám đốc Ban giám đốc

BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TIỀN GIANG

 

Giám đốc

BS CKI Phan Văn Hồng

 

                                              

                      Phó Giám đốc                                               Phó Giám đốc

            BS CKI Lê Quốc Trường                                BS CKI Trần Thanh Hải

Góp ý & Thư viện Góp ý & Thư viện