Truy cập nội dung luôn

Videos Videos

Tất cả videos

Tin hoạt động đơn vị Tin hoạt động đơn vị

Công đoàn cơ sở Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3/2018 Công đoàn cơ sở Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ...
Công đoàn cơ sở Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ...

Văn bản Văn bản

VĂN BẢN MỚI
 THÔNG BÁO MỜI THẦU Cho thuê mặt bằng căn tin, giữ xe và quầy dụng cụ y khoa
 Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm báo cáo YHCT
 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế làm việc Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang Năm 2017

Album trang chủ Album trang chủ