Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TIỀN GIANG

Chi tiết tin

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-SYT ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Sở Y tế Tiền Giang về chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Tiền Giang:

1. Chức năng

a) Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang là một đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế, có chức năng thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và phục hồi chức năng bằng Y dược cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát triển y, dược cổ truyền; đào tạo, chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật và là cơ sở thực hành về y, dược cổ truyền của các cơ sở đào tạo y, dược.

b) Bệnh viện Y học cổ truyền có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản theo quy định của pháp luật.

 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng:

Tổ chức khám bệnh, điều trị ngoại trú, nội trú; chăm sóc, phục hồi chức năng bằng Y học cổ truyền, kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại theo quy định. Chú trọng sử dụng thuốc nam, châm cứu, xoa bóp và các phương pháp điều trị khác theo đúng quy chế chuyên môn;

b) Nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát triển y dược cổ truyền:

- Triển khai nghiên cứu khoa học, nghiên cứu kế thừa, nghiên cứu ứng dụng và kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức nghiệm thu, đánh giá tính an toàn và hiệu quả của các đề tài nghiên cứu khoa học về y, dược y học cổ truyền trong tỉnh.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Giám đốc Sở y tế về xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bảo tồn, phát triển y, dược cổ truyền trên địa bàn.

- Chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học, bảo tồn, kế thừa, ứng dụng theo quy định pháp luật.

c) Đào tạo:

- Tiếp nhận, tạo điều kiện và hướng dẫn cho học sinh, sinh viên, học viên của các cơ sở đào tạo và các đơn vị có nhu cầu đến thực hành lâm sàng tại bệnh viện;

- Cử công chức, viên chức đủ năng lực tham gia giảng dạy và hướng dẫn thực hành lâm sàng;

- Tổ chức đào tạo liên tục cán bộ y tế về lĩnh vực y, dược cổ truyền theo quy định;

- Cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng và thực hành lâm sàng cho các đối tương đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng, thực hành tại bệnh viện theo quy định,

d) Chỉ đạo tuyến:

- Tổ chức tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật được tuyến trên chuyển giao;

- Lập kế hoạch chỉ đạo, triển khai công tác chỉ đạo tuyến về y, dược cổ truyền, kết hợp Y học cổ truyền với y học hiện đại cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; tham gia kiểm tra việc thực hiện các quy chế chuyên môn, kỹ thuật về y dược cổ truyền đối với các cơ sở y tế trong tỉnh;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan, chỉ đạo xây dựng vườn thuốc nam trong các cơ sở y tế và thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng y, dược cổ truyền.

đ) Phòng, chống dịch bệnh:

Chủ động hướng dẫn người bệnh và người dân phòng bệnh bằng các phương pháp y dược cổ truyền;

e) Công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe:

- Tổ chức tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác y, dược cổ truyền;                                                                                                                                                                                                    

- Tuyên truyền ứng dụng các biện pháp y, dược cổ truyền hợp lý, an toàn, hiệu quả trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân;

- Tuyên truyền vận động nhân dân nuôi trồng, thu hái, bảo tồn và sử dụng có hiệu quả cây con làm thuốc.

f) Công tác dược và vật tư y tế:

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu cho các cấp lãnh đạo về công tác bảo tồn, phát triển dược liệu;

- Cung ứng đầy đủ kịp thời, bảo đảm chất lượng thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho công tác khám, chữa bệnh nội, ngoại trú;

- Tổ chức bào chế, sản xuất thuốc đông y, thuốc từ dược liệu đáp ứng nhu cầu của người bệnh và nhân dân trên địa bàn;

- Hướng dẫn sử dụng dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và các vị thuốc Y học cổ truyền hợp lý, an toàn, hiệu quả;

- Bố trí trang thiết bị theo danh mục tiêu chuẩn trang thiết bị y tế theo quy định của Bộ y tế.

g) Quản lý Bệnh viện:

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong lĩnh vực y, dược cổ truyền theo quy định;

- Quản lý nhân lực, cơ sở vật chất của bệnh viện theo quy định.

h) Hợp tác quốc tế:

- Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế về y, dược cổ truyền;

- Tham gia thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế về y, dược cổ truyền với các tổ chức và cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

i) Thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao,

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy

a) Lãnh đạo Bệnh viện

- Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang có Giám đốc và hai phó Giám đốc;

- Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của bệnh viện;

- Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền là người phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công;

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

b) Các phòng chức năng:

          - Phòng Tổ chức - Hành chính

          - Phòng Tài chính - Kế toán             

          - Phòng Kế hoạch tổng hợp

c) Các khoa chuyên môn:

          - Khoa Khám bệnh;

          - Khoa châm cứu, dưỡng sinh và phục hồi chức năng;

          - Khoa Nội;

          - Khoa Ngoại;

          - Khoa Dược;

          4. Vị trí và số lượng người làm việc

a) Vị trí việc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Bệnh viện Y học cổ truyền được xác định trên cơ sở đề án vị trí việc làm của Bệnh viện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

b) Việc quản lý, sử dụng nhân lực của Bệnh viện Y học cổ truyền được thực hiện theo quy định của pháp luật.

5. Giám đốc Bệnh viện có trách nhiệm

a) Ban hành văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng, khoa chuyên môn nghiệp vụ thuộc đơn vị.

b) Ban hành quy chế làm việc, mối quan hệ công tác của đơn vị;

c) Bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh lãnh đạo của các phòng, khoa và bộ phận khác thuộc Bệnh viện thực hiện theo phân cấp quản lý của Sở Y tế và theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH TIỀN GIANG    29/08/2017

Văn bản Văn bản

VĂN BẢN MỚI
 THÔNG BÁO MỜI THẦU Cho thuê mặt bằng căn tin, giữ xe và quầy dụng cụ y khoa
 Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm báo cáo YHCT
 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế làm việc Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang Năm 2017

Videos Videos

Tất cả videos